Velkommen
Advokat Harald Eikesdal
Advokat Johan Nygård
Advokat Rune Lande
Advokat Gunstein Sveinall
Kontakt oss
 

Velkommen

Velkommen til et av Haugalandets største advokatfirma med 6 medarbeidere hvor av 4 advokater. Firmaet betjener klienter med behov for bistand innenfor de fleste juridiske fagområder.


Eikesdal, Meling, Nygård og Lande Vi nevner spesielt:


- Selskapsrett
- Skatterett
- Kontraktsrett
- Transaksjoner
- Arbeidsrett
- Erstatnings- og forsikringsrett
- Fast Eiendoms rettsforhold
- Bygg- og entrepriserett
- Ekspropriasjonsrett
- Familie- arve og skifterett
- Fiskeri, havbruksrett og sjørett
- Forvaltningsrett
- Gjeldsforhandling og konkursrett
- Strafferett
- Prosedyre